STUDIRANJE NA DALJINU
Home | IT Program
IT
Program

Dodiplomske studije

Menadžment
Marketing

IT Program

Master Mind Series
ECDL

ESB Executive diploma

Open courses
 

Master Mind Series

Revolucionarni IT program

Edukativni programi iz oblasti IT-a realizuju se po programu kompanije NIIT Ltd, u okviru programa Master Mind Series (MMS).

Master Mind Series (MMS) programi spadaju u oblast profesionalnog obrazovanja, a programe odlikuje jedinstvena i prepoznatljiva metodologija rada na edukaciji polaznika. Svi predavači su obučeni, a samim tim i licencirani, od strane NIIT-a što garantuje jednak kvalitet nastave u svakom centru u svetu. NIIT ima ISO - 9001 sertifikat i metode njihovog rada sertifikovane su prema SEI-CMM kriterijumima za najviši, V nivo – Optimizing, tako da polaznici garantovano stiču nivo znanja za koji su se opredelili.

Svi zainteresovani za edukaciju na polju IT imaju pravu priliku da steknu profesionalna studijska znanja u sledećim oblastima:

NIIT MMS programi predstavljaju pasoš za ulazak u svet informacionih tehnologija 21. veka!

Kompletan studijski  program vodi do sticanja Graduate Diploma, ali ono što NIIT čini vodećom obrazovnom institucijom nije samo priznata diploma. Iskustva iz prakse pokazuju da ljudi koji su prošli kroz NIIT obrazovni sistem imaju izuzetna praktična znanja po kojima se i razlikuju od drugih IT profesionalaca.

Preko studentskog sajta www.niitstudent.com polaznicima je omogućena kompletna online podrška 24 časa, 7 dana u nedelji, u vidu biblioteke, praktičnih testova, globalnog foruma, saveta eksperata, prethodnih ispita i sl.

Polaznici takođe dobijaju svu potrebnu literaturu koja im ostaje u trajnom vlasništvu.

Trajanje studija:

MMS programi su modularnog tipa i sastoje se od kvartala. Kompletan program sadrži 12 kvartala, a trajanje studija varira; jedan kvartal može da bude završen u peridu od tri meseca ako se nastava sluša dva sata dnevno, četiri puta u nedelji.

Polaznicima je takođe omogućeno da u odnosu na nivo znanja koji već poseduju startuju direktno od viših modula.

Programi su namenjeni:

MMS programi su dizajnirani za svakoga ko želi znanje u oblasti IT , od osnovnih pa do profesionalnih znanja.

Naš kandidat može da bude osoba potpuno neupućena u kompjutere i da iz naše škole izađe sa diplomom visoko kvalifikovanog stručnjaka za IT, kao i osoba koja već ima znanje iz IT oblasti, a želi da ga usavrši uključujući se na nivo za koji dokaže da poseduje dovoljno znanja.

Ispitni rokovi:

Posle svakog od kvartala student polaže online ispit.

Upis na MMS programe:

Upis i nastava se obavljaju kontinuirano, nekoliko puta u toku godine.

Diplome:

  • Advanced Certificate in IT - posle odslušana 2 kvartala
  • Associate Diploma in IT - posle odslušana 3 kvartala
  • Honors Diploma in IT - posle odslušana 4 kvartala
  • Advanced Diploma in IT - posle odslušanih 6 kvartala
  • Professional Diploma in IT/DNIIT - posle odslušanih 8 kvartala
  • Graduate Diploma in IT/PNIIT - posle odslušanih 12 kvartala

NETWORK ENGINEERING COMPETENCY FRAMEWORK

SOFTWARE ENGINEERING COMPETENCY FRAMEWORK

ESB
Predavači
ESB
ESB

Download

Microsoft Technologies ESB

222kB

.NET Technologies ESB

263kB

J2EE Technologiesk ESB

230kB

Linux Technologies ESB

225kB