STUDIRANJE NA DALJINU
Home | Dodiplomske strukovne studije | Realizacija nastave
Dodiplomske studije

Dodiplomske studije

Menadžment
Marketing

IT Program

Master Mind Series
ECDL

ESB Executive diploma

Open courses
 

Realizacija nastave

Nastava i udžbenici su na engleskom jeziku.

Fond časova

Nastava se realizuje u fondu od 50 – 80 časova po predmetu, a pojedini predmeti imaju i dodatne časove vežbi.

Osim redovne nastave studenti koji su u toku celog nastavnog perioda izvršavali svoje obaveze, imaju časove konsultacija sa predavačem kao i stalnu on-line komunikaciju.

Metode i tehnike realizacije nastave

Obzirom na činjenicu da se nastava realizuje u malim grupama u potpunosti je interaktiva, studenti imaju mogućnost da učestvuju u diskusiji, daju svoje komentare i traže odgovore na sva pitanja.

Kako bi se napravio spoj teorije i prakse nastavni proces se realizuju kako kroz korišćenje metoda "učenja putem studija slučaja" tako i kroz predavanja "gostujućih predavača".

Primerima iz prakse gostujući predavači pomažu studentima da stvore približnu sliku onoga šta će ih sačekati u firmama kada se zaposle.

U toku nastave studenti imaju redovnu proveru znanja kroz testove, a na kraju semestra rade "simulaciju ispita", odnosno pod istim uslovima pod kojima se obavlja ispit studenti odgovaraju na ispitna pitanja sa nekog od ranijih ispitnih rokova.

Takođe u toku nastave studenti dobijaju zadatke koje rade kod kuće i prezentuju ih na časovima.

Studentima je omogućena on-line komunikacija sa predavačima.

ESB
Realizacija nastave Dinamika realizacije nastave Praćenje rada (evaluacija) studenata i predavača Ispiti Posle Advance Diplome Posle Graduate Diplome
ESB

Download

ICM prezentacija ESB

1126kB

Course Handbook Marketing Studies ESB

3453kB

Course Handbook Management Studies ESB

1838kB