STUDIRANJE NA DALJINU
Home | Dodiplomske strukovne studije | Praćenje rada (evaluacija) studenata i predavača
Dodiplomske studije

Dodiplomske studije

Menadžment
Marketing

IT Program

Master Mind Series
ECDL

ESB Executive diploma

Open courses
 

Praćenje rada evaluacija studenata

Nakon završetka nastave predavači ocenjuju rad studenta u toku semestra i to:

  1. aktivnost studenta na času
  2. motivaciju studenta za rad i savladavanje gradiva
  3. ukupan broj urađenih vežbi u odnosu na broj zadatih
  4. ukupni rezultat postignut na testovima
  5. rezultat na simulaciji ispita

i daju završnu ocenu pripremljenosti studenta da izađe na ispit. Ukoliko je ocena niža od 3, odnosno E, Stručni kolegijum ESB zabranjuje studentu da izađe na ispit.

Na kraju prvog predispitnog perioda nastave ESB šalje evaluaciju rada studenta roditeljima. Ukoliko roditelji izraze želju ista im se šalje nakon svakog nastavnog perioda.

Na kraju nastavnog perioda i studenti ocenjuju rad predavača. Ocene koje daju studenti se analiziraju, nakon čega se obavljaju razgovori sa predavačima, a sve u interesu poboljšanja nastave.

Svi predavači imaju akreditaciju od strane ICM-a.

Nakon dobijanja rezultata ispita vrše se analize evaluacija i dobijenih rezultata, te se preduzimaju mere za unapređenje rada, kako studenata tako i predavača.

ESB
Realizacija nastave Dinamika realizacije nastave Praćenje rada (evaluacija) studenata i predavača Ispiti Posle Advance Diplome Posle Graduate Diplome
ESB

Download

ICM prezentacija ESB

1126kB

Course Handbook Marketing Studies ESB

3453kB

Course Handbook Management Studies ESB

1838kB