STUDIRANJE NA DALJINU
Home | Dodiplomske strukovne studije | Ispiti
Dodiplomske studije

Dodiplomske studije

Menadžment
Marketing

IT Program

Master Mind Series
ECDL

ESB Executive diploma

Open courses
 

Ispiti

Način polaganja

Ispiti se polažu pismeno u formi eseja, na obrascu koji ESB dobija od ICM-a. Na najvećem broju ispita studenti dobijaju 8 pitanja od kojih biraju 5 na koje odgovaraju.

Ispite priprema i ocenjuje ICM.

U toku ispita dežurstvo obavljaju osobe koje nisu angažovane na radu u ESB, ni u kakvom svojstvu (predavači, spoljni saradnici, konsultanti).

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi su: decembar, mart, jun i septembar.

Prijavljivanje ispita

Iako je prijava prvog izlaska na ispit uračunata u ukupnu cenu školarine, i vrši se po automatizmu za predmete koji se u određenom periodu nastave slušaju, student mora popuniti i potpisati formulare za polaganje u roku koji ESB objavi, a najmanje 10 nedelja pre ispitnog roka.

Na studentskoj oglasnoj tabli, kao i na sajtu ESB objavljuje datume za prijavljivanje ispita kao i datume održavanja ispita i to najmanje 6 nedelja pre ispitnog roka.

Zabrana izlaska na ispit

Na kraju svakog nastavnog perioda predavači ocenjuju rad studenta i njegovu pripremljenost za izlazak na ispit. Stručni kolegijum ESB koga čine: osnivač ESB, direktor ESB, i direktori programa, donosi odluku o zabrani izlaska na ispit, a na osnovu predloga predavača.

Rezultati ispita

Uobičajeno je potrebno 12 nedelja za dobijanje rezultata ispita.
Studenti dobijaju "Examination Entry Results Confirmation Notice" sa ocenom iz predmeta. Radovi-ispiti se ne vraćaju studentu.

Ukoliko student nije zadovoljan rezultatom postignutom na ispitu može, u roku od nedelju dana nakon prijema rezultata da od ICM-a, preko ESB-a, zatraži "Re-Check".

Student dobija "Examiners Report" u kome ga ocenjivač obaveštava o propustima u odgovoru na pitanja, kao i o dobijenom broju poena u odnosu na mogući, za svako odgovoreno ispitno pitanje.

Ovaj zahtev se naknadno plaća, a cena je utvrđena Cenovnikom ESB.

Ocenjivanje

Ocenjivanje ispita vrši ICM, a rang ocena je sledeći:

A – Distinction 71% i više
B – Credit 61% do 70%
C – Pass 53% do 60%
D – Marginal Pass 51% do 52%
E – Marginal Fail 48% do 50%
F – Fail Less than 48%

Studenti od predavača, u toku nastave, dobijaju instrukcije vezane za polaganje ispita. Instrukcije sadrže kako tehnički tako i sadržajni opis davanja odgovora na ispitna pitanja.
ESB
Realizacija nastave Dinamika realizacije nastave Praćenje rada (evaluacija) studenata i predavača Ispiti Posle Advance Diplome Posle Graduate Diplome
ESB

Download

ICM prezentacija ESB

1126kB

Course Handbook Marketing Studies ESB

3453kB

Course Handbook Management Studies ESB

1838kB